Next project: Lamborghini – Diablo SE30 / 1994

Ще видите един векторен модел на Lamborghini – Diablo SE30. Уникалните автомобили от 90те години, 

Leave a comment