Art People

В този албум може да видите автопортрети на избрани хора от мен. Ако и Вие желаете се свържете с мен.